i-THREAD

รับชมบรรยากาศงาน Academy ของ ไหม i-THREAD ณ กรุงโซล

รับชมบรรยากาศงาน Academy ของ ไหม i-THREAD (ไอเทร็ด) จัดที่ กรุงโซล ประเทศ​เกาหลี​ใต้ เมื่อวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2024 ได้เชิญหมอความงาม คลินิกชั้นนำ ไปร่วมเรียนรู้ ทั้งกายวิภาค เทคนิกการร้อยไหม และร่วมแชร์เทคนิกจากหมอไทย

บรรยากาศงาน K-Club 2024 i-THREAD Global Summit